Alla rättigheter av immateriell äganderätt webben www.esmeralda-maris.com och allt dess innehåll (texter, bilder, design, kreativitet) hör till Jandia Esmeralda, SL. Användaren att besöka eller överföra information, registrera sig eller delta i Jandia Esmeralda, SL acceptera dessa villkor och villkoren för användning, och följande varningar om ansvar Jandia Esmeralda, SL. Användaren kan se alla objekt, skriva ut, kopiera och lagra hårddisken i din dator eller något annat fysiskt medium, förutsatt att denna är uteslutande för personligt bruk och privata, är därför förbjudet kommersiell användning, distribution och modifiering, ändring eller dekompilering. Jandia Esmeralda, SL ger tillgång till all slags information, tjänster, program eller data Internet som kan tillhöra tredje parter så att Jandia Esmeralda, SL inte blir redaktör för det innehållet eller hållas ansvarigt, direkt eller dotterbolag till eventuella krav som kan uppstå från den kvalitet, tillförlitlighet, korrekthet eller riktigheten i samma

JANDIA Esmeralda, SL si riserva il diritto di apportare cambiamenti senza preavviso lo ritenga opportuno nel sito STI, modificare maggio, rimuovere o aggiungere contenuti e servizi e il modo in cui cobertura Essi sono presentati o localizzati. JANDIA ESMERALDA, SL Perseguire una violazione delle condizioni di Sopra e Archivi e l'uso improprio dei contenuti del sito web STI, esercitando tutte le azioni civili e penali Essi cane dalla legge. Nel caso dei servizi a disposizione degli utenti-attraverso la registrazione, tutti i dati sono conservati con la massima riservatezza in conformità "con la normativa vigente. JANDIA ESMERALDA, SL A seguito di tale legislazione in materia di protezione dei dati personali dei propri abbonati e mantenere la massima riservatezza in conformità con le disposizioni della legge 15/99, del 13 dicembre 1999, sulla protezione dei dati personali (di seguito LOPD). L'utente registrato maris.com www.esmeralda-dog sempre esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione e revoca del consenso al trasferimento dei dati dai termini di legge e di altre norme che si sviluppano. JANDIA ESMERALDA, SL Avda. De La Costituzione, 56 - 1 º A 35.600 Puerto Rosario (Fuerteventura) Tel: 928 852 277 - Fax: 928 852 277 administracion@esmeralda-maris.com CIF: B 35.317.494

 

LEGAL NOTICE   |   |   ESMERALDA MARIS -C/Punta del Roquito nº1 - T.: 928 876 100 F.: 928 876 095 E-35627 Costa Calma - Fuerteventura - Canarias